Polityka prywatności

Zapoznaj się z RODO i "ciasteczkami".

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do strony www.splotka.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej:
RODO) Monika Bilska Splotka informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monika Bilska Splotka adres korespondencyjny
  ul. Osobowicka 81/2 51-008 Wrocław

 2. Zarządzającym Danymi jest Monika Bilska, e-mail: kontakt@splotka.pl  tel. 533 616 434

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  i realizacją zamówienia w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

 4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym a ich udostępnianie będzie odbywać się tylko za Państwa zgodą.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zamówienia, a po jego zrealizowaniu, rozwiązanu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych  w przepisach RODO.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

 9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu.

Polityka „Cookies”

 1. Jeśli zostawisz na stronie Splotki komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

 2. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, Splotka utworzy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

 3. Podczas logowania Splotka tworzy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

 4. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.